За контакти

Университетският състав за старинна музика "Св. Климент Охридски"

30 години юбилей

29 Ноември 2013, 18:30 ч.
Аула на Софийския Университет
"Св. Климент Охридски"

Полезни връзки